Privacy Verklaring

PR Support B.V. spant zich naar alle redelijkheid in, alle privacy gevoelige informatie vertrouwelijk te behandelen en te beschermen. PR Support B.V. respecteert uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.
In dit statement geven wij weer dat we ons houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

PR Support B.V. is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Persoonlijke gegevens
PR Support B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Alle tot individuen herleidbare gegevens zal PR Support B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
De gegevens die u aan ons verstrekt worden door PR Support B.V. gebruikt voor:

Naast de door uzelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld tijdens uw bezoek aan onze website. Wij verzamelen hiermee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Wij doen dit om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien van relevante informatie.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten enige tijd bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PR Support B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PR Support B.V. maakt gebruik van SSL en een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Bij bezoek aan de website van Pr Support B.V. worden cookies gedownload. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst wanneer u deze website bezoekt.  De daarin opgeslagen informatie zorgt ervoor dat u bij een volgend bezoek herkend wordt op onze website.

Er kunnen drie categorieën cookies gedefinieerd worden:

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat het gebruiksgemak van deze website verhoogd wordt. Denk hierbij aan het onthouden van een voorkeurstaal of inloggegevens. Functionele cookies mogen zonder toestemming geplaatst worden.

Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt om onze website te analyseren en te verbeteren op basis van gebruiksgedrag van onze bezoekers. Door deze informatie kunnen wij analyseren  welke onderdelen van deze website veel bekeken worden. Hierop kunnen wij inspelen door juist deze onderdelen gemakkelijker vindbaar te maken op onze website. Deze informatie is niet terug te leiden naar één bepaald persoon. Analytische cookies mogen volgens de Europese cookiewetgeving, enkel in Nederland zonder uw toestemming geplaatst worden.

Tracking cookies
Tracking cookies worden gebruikt om de inhoud van een website persoonlijker en relevanter te maken. Door middel van deze cookies krijgt u bijvoorbeeld advertenties te zien op andere websites. Tracking cookies mogen pas geplaatst worden (op grond van de Europese cookie wetgeving) nadat u expliciet toestemming heeft gegeven.

Wij gebruiken de volgende cookies

Cookie Doel
Doubleclick.net Om de effectiviteit van campagnes door te meten plaats DoubleClick een cookie indien een bezoeker die de campagne heeft gezien ook daadwerkelijk op de campagne pagina is geweest
Facebook.com De cookie van Facebook kan facebookgebruikers identificeren en op Facebook retargetten. Retargetten is het herkennen van bezoekers op een website buiten het netwerk.
Google Google Analytics tracking cookie: het aantal bezoeken

Cookies uitschakelen of verwijderen
Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. Als u cookies in uw internetbrowser verwijdert, worden functionele en analytische cookies bij uw volgende bezoek weer geplaatst.

Onvoorziene cookies
Onvoorziene cookies kunnen geplaatst worden als een pagina van deze website een ‘embedded element’ bevat, zoals een YouTube video of een iframe website, maar deze wel binnen onze website getoond wordt. Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd op de hoogte zijn van een cookie die geplaatst is door een derde. Meer informatie over het privacy beleid van potentiële derde partijen kunt u vinden via de onderstaande links:

– Google DoubleClick
– YouTube
– Facebook
– Twitter
– LinkedIn

Inzage, corrigeren, en het recht van verzet
Als u het niet eens bent met de informatie in de PR Support B.V. Statement, kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar info@prsupport.nl, of een bericht te sturen naar PR Support B.V., Rendementsweg 1, 3641 Mijdrecht. Het is tevens mogelijk om ten alle tijden uw gegevens op te vragen en te verzoeken deze te laten corrigeren of te verwijderen.

Laatste versie: 4 juli 2018